Laponia ett Världsarv

Laponia orörd natur

Har du besökt Laponia? Det är ett oerhört stort naturlandskap som i princip är helt orört. Här finns gigantiska berg och fjäll, stora slätter, sumpmark, urgamla skogar, fina fjällsjöar och vilda forsar. Här hittar du givetvis renar, älgar, björnar, vargar, fjällräv, vanlig räv och så vidare. Även natur som är utrotningshotad finns här.

Precis som namnet antyder så är detta sameland, det är deras kultursursprung och det världsarvet består egentligen av en samling nationalparker, Padjelanta, Stora Sjöfjället Muddus och Sarek, man ska också räkna in naturreservaten Sjaunja, Stubba och Rapadalen. Det är verkligen en fantastisk plats som är hela 9400 kvadratkilometer stor. Här kan du få en av dina största naturupplevelser i livet.

Extraordinär natur

Naturen är verkligen ett skådespel i Laponia. Över naturen vilar ett lugn som är svårt att hitta någon annanstans i världen. Höga berg och djupa dalar, lika dramatiska bergstoppar som på mäktiga Teide på Teneriffa, eller lika fantastisk natur som i Sibirien i Ryssland. Här finns verkligen uppslag för äventyr och utflykter, kan man ha det bättre än att vara på en fjälltopp med en kopp kaffe och en tårtbit från Din Tårta, det är tveksamt.

Sedan oerhört länge har dessa delar av världen varit befolkade av urinvånarna Samerna och Laponia är ett av få ställen som kan titulera sig som ett nomadområde. Samerna har alltid varit starkt förknippade med renskötsel och det har till stor del varit deras yrke genom åren. De senaste hundra åren så har deras livsstil sakta men säkert börjat upplösas och samelivet har blivit mer och mer integrerat med övriga samhället. Detta har berott på att samernas land blivit mer och mer utnyttjat på grund av stora vägar, vattenkraften och industrier.

Sedan 1996 är Laponia med på Världsarvslistan.

Världsarvslistan

Världsarvsplatser är en ort, miljö, plats, område eller objekt som berättar något unikt om mänsklighetens historia. Det kan vara naturområden eller platser med kulturhistoriskt värde som anses ha ett så stort värde att det är värt att ha kvar i framtiden för att berätta om en svunnen tid för kommande generationer. På den kända världsarvslistan har Sverige femton platser, därav en är Laponia.

Etthundra nittiotre länder har skrivit på Unescos konvention att skydda världens kultur- och naturarv. Målet är att bevara dessa platser genom lagar och förordningar i var och ens eget land. En gång var femte år så rapporterar länderna om hur arbetet går framåt med dessa platser.

Det är tydligt att Laponias kulturvärden är viktiga och bör därför inte avskiljas från naturvärdena som är själva grunden för denna underbara plats. Här är en av få platser är där människans betydelse bara utger en liten del, här är det naturen som bestämmer. Det är förstås det som gör Laponia till en så betydande plats.

Nationalparken Sarek

Ett dramatiskt landskap med fjäll över 2000 meter, runt 100 glaciärer, vilt forsande vatten och djupa dalar – det är nationalparken Sarek. I detta högalpina område har samerna bott i urminnes tider helt utan bekväma anordningar. Det är en Sveriges få oexploaterade vildmarker och att vandra här är ingenting för den som är ovan. Sarek ligger beläget isolerat i nordvästra Lappland och det är ett väderutsatt område. Du som väljer att vandra här i detta spektakulära vildmarksområde måste ha grundlig erfarenhet i fjällvandring, men belöningen väntar i form att upplevelser och vyer som inte finns någon annanstans.

Laponia med nationalparker, glaciärer och naturreservat

Sarek ingår i området Laponia, som år 1996 utsågs av FN-organet UNESCO till ett av världsarven. Sarek är en av Sveriges vildaste och vackraste platser och dess fjäll är Nordens mest otillgängliga. Som ett av de 600 världsarven åtnjuter Sarek ett speciellt skydd med världen som väktare. Motivering för Laponias utmärkelse till världsarv är i korthet att här finns enastående naturfenomen, betydelsefulla lokaler för skydd av biologisk mångfald och ett av de bäst bevarade exempel på boplatser för nomader från förhistorisk tid. Förutom Sarek omfattar Laponia även de fyra nationalparkerna Muddus, Padjelanta och Stora Sjöfallet. Sjaunja och Stubba är de naturreservat som ingår och glaciärer områdena är Sulitelma, Rapadalens deltaområde och Tjuoltadalen.

Vandra i Sarek

Har du bestämt dig för att vandra i Sarek? Här kan du se Europas största älgar men även lo, järv och björn. Här finns inga vandringsleder och de stigar som finns är upptrampade av renar eller tidigare besökare. Här finns inga vandringsleder eller stugor. Vädret växlar snabbt och Sarek är det område med mest nederbörd i landet. Vintertid är det ett farligt område eftersom det finns risk för kraftiga snöstormar och laviner. För att vandra igenom området får du räkna med minst en vecka. Det finns inget fungerande mobilnät i hela området. Om du vill anta utmaningen att vandra här ska du vara en van fjällvandrare och du måste ha rätt utrustning samt att du måste räkna med oförutsedda händelser.