Rennäring

Samerna som bedriver renhållning är ursprungligen Solen och vindens folk. Renhållning är något som Sveriges ursprungsbefolkning, samerna, ägnat sig åt sedan urminnes tider. Det är sålunda inget nyligen påkommet påfund för att stärka turistnäringen. I själva verket bygger renskötselrätten på det som benämns urminnes hävd. Denna rätt är visserligen grundlagsskyddad i Sverige. Fast denna rätt är alltså inte något samerna har fått av staten Sverige. Enligt grundlagen är renskötsel förbehållen samerna.

 

Riksintresse
Sedan 1987 räknas rennäringen som ett riksintresse. Då blev det även ett lagstadgat begrepp att likt friluftsliv, kulturmiljövård och mineralresurser, räknas som ett riksintresse.

 

En stark samisk näring
Renskötseln är främst inriktad på köttproduktion. Tamdjur används ofta inom turismnäringen. I Sverige har omkring 2 500 personer sin huvudsakliga inkomst från renskötsel. Däremot finns det cirka 5 000 renägare. I samband med arbetsuppgifter som renskiljning och kalvmärkning arbetar i regel även övriga familjemedlemmar.

Reindeers in Gällivare/Sweden

Reindeers in Gällivare/Sweden

 

Hur många renar har du?
Den som frågar en renägare hur många renar vederbörande har möts i regel av motfrågan: Hur mycket pengar har du på banken? Det är respektlöst att ställa en fråga av den karaktären.

Det kan också vara svårt att beräkna värdet av den samlade hjorden. För en renägande same är det inte helt lätt att sätta ett värde på en ren. Vad är det som ska värderas? Avelsvärdet eller slaktvärdet. Självklart är avelsvärdet betydligt högre än slaktvärdet. Ett avelsdjur kan ju reproducera sig fler gånger och därför blir hjorden större med tiden. En tam ren är också mer värd. Den renhona som ger mycket kalv är mer värd än en sällan gör det.

 

Ersättning för bil- respektive tågdödade
Genom en överenskommelse mellan Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Trafikförsäkringsföreningen hanteras ersättning av bildödade renar av Trafikförsäkringsföreningen. På motsvarande sätt ersätts tågdödade av Trafikverket.

 

Traditionsbärare
Arbete med renskötsel är inte bara ett hårt fysiskt arbete – det är också en livsstil. Renskötsel är av stor, för att inte säga avgörande, betydelse i den samiska kulturen. Den har helt enkelt ett stort symbolvärde. En renskötare är både traditionsbärare och förmedlare av den samiska kulturen. Dagens samer är dock bofasta. För att få bränsleekonomi i bostaden är det bra att ha en värmepump installerad.