Trädgränsen

Trädgränsen i mellersta Sverige återfinner man på omkring 700-800 meters höjd. Motsvarande gräns i Bolivia är på omkring 5000 meters höjd, den absolut högsta i världen. Så mycket kan det alltså skifta mellan olika trädgränser på olika geografiska områden på allas vårt jordklot.

 

Trädgränser
Med trädgräns avses en sammanbindande linje mellan de översta eller yttersta enskilda träden intill ett område som helt saknar träd. Att det saknas träd beror helt enkelt på att den omgivande miljön är för sträng för att erbjuda rätt betingelser för att träden ska kunna rota sig och överleva. Klimatet är antingen för kallt eller så lider det brist på luftfuktighet, eller en kombination av båda.

En del trädgränser återfinns i alpina landskap, andra i öken, åter andra i arktiska/antarktiska lägen och andra kombinationer.

Mycket handlar om hur utsatta de träden är på den plats de växer. På exempelvis kustlägen och isolerade berg kan trädgränsen vara betydligt lägre än i motsvarande altituder i inlandslägen. Det beror på starka vindar som pressar träd och buskar till underlydnad. Dessa träds krumma växtsätt är en påminnelse om de stormvindar som kontinuerligt pressat träden mot den mark de växer på. För den som har möjlighet att färdas eller fotvandra i områden med trädgräns, finns goda möjligheter att kunna fotografera olika sorters trädgräns, beroende på den trädart som växer just på den platsen man besöker. Den typen av fotografier, med den sortens motiv, kan med fördel användas för art-prints, ett sätt att hålla sina minnen vid liv.Trädgränsen 1

 

Trädgräns visavi skogsgräns
Trädgränsen ska däremot inte förväxlas med skogsgränsen om än begreppen tycks vara släkt. Trädgränsen avser enstaka träd, medan skogsgränsen avser den gräns var träd som växer i grupp. Alltså träd som växer sammanhängande i trädbestånd som utgör en gräns mot skogfria områden.

Skogsgränsen, kan i likhet med trädgränsen, vara definierad utifrån dess polära, alpina respektive maritima livsmiljöer.